Latina citáty 7ka

23. února 2008 v 10:16 | ©Medushka |  Latina
 • ODI ET AMO: QUARE ID FACIAM, FORTASSE REQUIRIS. /NESCIO, SED FIERI SENTIO ET EXCRUCIOR - Nesnáším - miluji. Ptáš se po příčině? Neznám ji. Vnímám jen trýzeň, co mučí mě
 • OMNEM CREDE DIEM TIBI DILUXISSE SUPREMUM - Při každém rozbřesku dne věř, že poslední byl
 • OMNI THESAURO SAPIENTIA PRAESTAT ET AURO - moudrost je cennější než zlato a veškeré poklady
 • OMNIA MEA MECUM PORTO - Všechno, co mám, nosím s sebou
 • OMNIA MORS AEQUAT - Smrt vše srovná
 • OMNIA TEMPUS HABENT - Všecko má svůj čas
 • OMNIBUS UNUS - Jeden za všechny
 • OPERIBUS CREDITE ET NON VERBIS - Věřte činům, ne slovům
 • OPTIMUS ORATOR EST, QUI PQUCIS VERBIS PLURIMA DICIT - Nejlepší řečník je ten, kdo málo slovy řekne velmi mnoho
 • OPRAIO VIM MAGNAM HABET - Řeč má velkou sílu
 • HABENT SUA FATA LIBELLI - knihy mají své osudy
 • HAEC EST HORA VESTRA ET POTESTAS TENEBRARUM - to je vaše hodina moc temnoty
 • HAEC HABUI, QUAE DIXI - Co jsem chtěl říct, to jsem řekl
 • HAURIT AQUAS CRIBRO QUI DISCEREVULT SINE LIBRO - Vodu stínem nabírá, kdo se chce učit bez knihy
 • HIC ET NUNC - Teď a tady
 • HIC IACET - Zde leží
 • HIC LOCUS EST UBI MORS GAUDET SUCCURRERE VITAE - Toto je místo, kde smrt s radostí pomáhá životu
 • HOC ERAT IN FATIS - Tak osud rozhodl
 • HOMINES TE ESSE MEMENTO - Pamatuj že jsi jen člověk
 • HOMINI NECESSE EST MORI - Čůověk musí zemřít
 GALLUS IN SUO STERQUILINIO PLURIUM POTEST - Kohout nejvíce zmůže na vlastním smetišti
 GAUDIUM ET SPES - Radost a naděje
 GEMITUS DOLORES INDICAT, NON VINDICAT - Nářkem se bolesti projeví, ale nepřestanu
 GLADIATOR IN ARENA CONSILIUM CAPIT - Gladiátor se rozhoduje až v aréně
 GRAVE IPSIUS CONSCIENTIAE PONDUS - Váha samotného svědomí je břemenem
 GUTTA CAVAT LAPIDEM NON VI SED SAEPE CADENDO, / SIC HOMO FIT DOCTUS NON VI SED SAEPE STUDENDO - Kapka kámen nehlobí silou, jen že stále padá - snahou a pílí, ne hned, se člověk moudrým stává
 • CALCANDA SEMEL VIA LETI - Stezkou smrti jednou půjdeme
 • CASTIGO TE NON QUOD ODIO HABEAM, SED QUOD AMEM - Nakárám tě proto že, že tě nenávidím, ale proto, že tě mám rád
 • CIBI, POTUS, SOMNI, VENUS, OMNIA MODERATA SINT - V jídle, pití, ve spánkáu i v lásce- ve všem se má zachocácat míra
 • COGITO, ERGO SUM - Myslím, tedy jsem
 • CONSUMMATUM EST - Dokonáno jest
 • CONTRA HOSTEM AUT FORTEM OPORTET ESSE AUT SUPLICEM - S nepřítelem je třeba bojovat nebo prosit
 • CONTRA VERBOSOS NOLI CONTENDERE VERCIS: SERMO DATUR CUNCITS, ANIMI SAPIENTIAPAUCIS - S výmluvným nebojuj slovy: jazyk je dán všem, moudrost ducha málo komu
 • CONTRA VIM MORTIS NON NASCITUR HERBA IN HORBIS - Proti síle smrti neroste v zahradách bylina
 • COR SAPIENS IN PECTORE HABET, SED STULTUS IN ORE - Moudrý člověk má srdce v hrudi, ale hlupák v ústech
 • CORVO RARIOR ALBO - Vzácnější než bílá vrána
 • COTTIDIE EST DETERIOR POSTERIOR DIES - Každý den se zdá horší než ten předchozí
 • CREDO, UT INTELIGAM - Věřím abych pochopil
 • CRITICA FACILIS, ARS DIFFICILIS - Kritika je lechká, umění těžké
 • CRUDELIUS EST QUAM MORI SEMPER MORTEM TIMER - Hrší než zemřít je neustále se smrti bát
 • BEATOS PUTO QUIBUS DEORUM MUNERE DATUM EST AUT FACERE SCIRIBENDA AUT SCRIBERE LEGENDA, BEATISSIMOS VERO QUIBUS UTRUMQUE - Za š´tastné pokládám ty, jimž bozi dopřály buď vykonat to co je hodné zaznamenání, nebo zaznamenat,co je hodné přešteí; nejšťastnější jsou ovšem ti, jimž bylo dopřáno obojí.
 • BENE QUI LATUIT, BENE VIXIT - Dobrý filozof je ten, kdo se učí dobře zemřít
 • BIBANT SI EDERE NOLUNT - Ať pijí, když nechtějí žrát
 • A MAGNIS MAXIMA - Velké příčiny mívají obrovské důsledky
 • AB ALTERO EXPECTES, ALTERI QUOD FECERIS - od druhého očekávej to, co sáms mu učinil.
 • ABLUE PECCATA NON SOLUM FACIEM - Očisti od hříchu nejen svou tvář ale i sebe
 • ABSOLVERE NOCENTEM SATIUS EST QUAM CONDEMNARE INNOCENTEM - je lépe osvobodit viníka než odsoudit nevinného
 • ABSQUE ARGENTO OMNIA VANA - Bez peněz ničeho nedocílíš
 • ACCIDIT IN PUNCTO QUOD NON SPERATUR IN ANNO - V mžiku se stane to, co nedoufáš léta
 • ACCIPERE HUMANUM EST, INOPI DONARE DEORUM - příjmat dary je lidské, podarovat chudáka božské
 • ACCIPERE PRAESTAT QUAM FACERE INIURIAM - je lepší bezpráví trpět než je páchat
 • ACTA EST FABULA - hra končí
 • ACTA NON VERBA - činy, ne slova
 • ACTAM REM AGERE - dělat udělanou věc
 • ACTOR ET REUS IDEM ESSE NON POTEST - nikdo nemůže být zároveň žalobcem a obviněným
 • ACU REM TETIGISTI - hrotem ses dotkl věci ( uhodit hřebík na hlavičku)
 • AD DISCENDUM QUOD OPUS EST NULLA MIHI AETAS SERA VIDERI POTEST - k tomu, aby se člověk naučil, co je třeba, mi v žádném věku nepřipadá pozdě
 • AD FLENTEM FLENS NUMQUAM BENE VENIET CONSOLATOR - Plačícímu nikdy nepomůže utěšítel, který sám pláče
 • AD FONTES REDEUNT LONGO POST TEMPORE LYMPHANE - Vody se po dlouhém čase vracejí k pramenům svým
 • AD IMPOSIBILIA NEMO TENEATUR - Nikdo by neměl být poután nesplnitelnými závazky
 • AD PROMUM ARBOR NON CORRUIT ICTUM - Strom se neskácí po první ráně
 • AD VIRTUTEM UNA ARDUA VIA EST - Kctnosti vede jediná, strmá cesta
 • ADVERSUS PERICULUM NATURALIS RATIO PERMITTIT SE DEFENDERE - Bránit se proti nebezpečí dovoluje zdravý rozum
Hoc volo,sic infeo, sit pro katione voluntas!-Toto je má vůle, toto je můj rokaz a důvodem budiž mé chtění
De omnibus dubitantum.-O všem pochybuj!¨
Audiatur et altera pars.-Budiž slyšena i druhá strana
FATA OBSTANT-Osud stojí v cestě(Vergilius)
USUS MAGISTER EST OPTIMUS-Zkušenost je nejlepším učitelem(Cicero)
BREVE ET IRREPARABILE TEMPUS OMNIBUS EST VITAE-Krátký a nenávratný je pro všechny života čas(Vergilius)
LEX MORTIS OMNIUM LEGUM EST CERTISSIMA-zákon smrti je ze všech zákonů nejjistější
MEMENTO MORTI-pamatuj na smrt
Acta est fabula!-Hra skončila
Ad augusta per angusta!-Přes obtíž ke sláwě
Audaces fortuna iuvat-Odwážnému štěstí přeje
Contraria Contrariis Curantur!- Protiklad budiž vyléčen protikladem!
Cogito, ergo sum.-Myslím, tedy jsem.
Donec eris felix, multos numerabis amicos. - Dokud ti štěstí bude přát, budeš přátel mít mnoho
Ira furor brevis est.-Hněv je krátká zuřivost
Quot capita, tot sensus! -Kolik hlav, tolik názorů!
Una salus victis, nullam sperare salutem!-Jediná záchrana poražených, nedoufat ve spásu!
Video meliora proboque deteriora sequor - Vidím dobro, schvaluji je, avšak sleduji zlo
BREVE ET IRREPARABILE TEMPUS OMNIBUS EST VITAE
Krátký a nenávratný je pro všechny života čas
(Vergilius)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama